โรงแรม พีเอธานี นครสวรรค์

242/10 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  056-009899
  081-039-7999
Fax. 056-222977
www.pathanihotel.com
pathanihotel@gmail.com
Line ID: @pathani

โรงแรม พีเอเพลส นครสวรรค์

276/4 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
056-009895
086-931-5888
Fax. 056-222848
www.paplacehotel.com
p.a.place@hotmail.com
Line ID: @paplace

โรงแรม พีเอวิลล์ นครสวรรค์

ช.75/61 ถ.สวรรค์วิถี 24 ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
056-009889
080-509-2888
Fax. 056-222-899
www.pavillehotel.com
p.a.ville@hotmail.co.th
Line ID: @paville